Omicron سریعتر از دلتا پخش می شود و واکسینه شده را آلوده می کند: WHO

Omicron سریعتر از دلتا پخش می شود و واکسینه شده را آلوده می کند: WHO

ژنو:

رئیس سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز دوشنبه گفت که نوع Omicron ویروس کرونا سریعتر از نوع دلتا در حال گسترش است و باعث ایجاد عفونت در افرادی می شود که قبلاً واکسینه شده اند یا از بیماری کووید-19 بهبود یافته اند.

تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در یک نشست خبری برای خبرنگاران مستقر در ژنو که در ساختمان مقر جدید آن برگزار شد، گفت: «اکنون شواهد ثابتی وجود دارد که Omicron به طور قابل توجهی سریعتر از نوع دلتا در حال گسترش است.

آقای تدروس گفت: «و این احتمال وجود دارد که افرادی که از کووید-19 واکسینه شده یا بهبود یافته اند، آلوده یا دوباره آلوده شوند.

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)