وزیر دارایی: سفر آمریکا به دستور نخست وزیر پاکستان لغو شد

وزیر دارایی: سفر آمریکا به دستور نخست وزیر پاکستان لغو شد

اسحاق دار گفت که به صورت مجازی در جلسات مهم دوجانبه و چندجانبه شرکت خواهد کرد. (فایل)

کراچی. پاکستان:

اسحاق دار، وزیر دارایی پاکستان روز شنبه گفت که سفر خود به واشنگتن برای نشست های بهاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به دستور نخست وزیر به دلیل اوضاع سیاسی کشور لغو کرده است.

اسحاق دار گفت که به صورت مجازی در نشست های مهم دوجانبه و چندجانبه شرکت خواهد کرد و یک هیئت پاکستانی نیز در واشنگتن حضور خواهد داشت. وزیر گزارش ها مبنی بر ارتباط این سفر لغو شده با توقف برنامه کمک مالی صندوق بین المللی پول پاکستان را نادیده گرفت.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)