هشدار آمریکا به ایران اجازه نخواهد داد مذاکرات هسته ای «آهسته» پیش برود

آمریکا هشدار داد که اجازه نخواهد داد ایران در مذاکرات هسته ای «آهسته» پیش رود

این مقام گفت که ایالات متحده امیدوار است ایران “با نگرش جدی” به ایران بازگردد.

واشنگتن، ایالات متحده آمریکا:

ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که به ایران اجازه نمی دهد مذاکرات بین المللی بر سر برنامه هسته ای خود را “آهسته” کند، یک روز پس از سرزنش تهران به دلیل توقف روند.

یک مقام ارشد دولت گفت: «ما نمی‌توانیم شرایطی را بپذیریم که در آن ایران برنامه هسته‌ای خود را تسریع کند و دیپلماسی هسته‌ای خود را کند پیش برود.»

این مقام گفت که ایالات متحده هنوز قصد خروج از مذاکرات در وین را ندارد، اما امیدوار است ایران “با نگرش جدی” به این کشور بازگردد.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)