موضوع و اهمیت روز

روز جهانی کوهستان 2021: موضوع و اهمیت روز

روز جهانی کوه ۲۰۲۱: موضوع امسال گردشگری کوهستانی پایدار است.

روز جهانی کوهستان با هدف تشویق حفاظت و توسعه پایدار کوه ها در 11 دسامبر جشن گرفته می شود. حفاظت از کوه ها یک عامل کلیدی برای توسعه پایدار است. همچنین بخشی از هدف 15 از اهداف توسعه پایدار است که توسط مجمع عمومی ملی متحد در سال 2015 تنظیم شده است.

تاریخچه و اهمیت

پس از آن که تأثیرات تغییرات آب و هوایی غیرقابل انکار شد، جهان به طور جدی متوجه اهمیت کوه ها شد. سازمان ملل با اذعان به اهمیت آنها، ابتدا کل سال 2002 را به عنوان سال بین المللی کوهستان های سازمان ملل اعلام کرد. سپس اعلام شد که اولین روز جهانی کوهستان در سال بعد در سال 2003 جشن گرفته می شود.

گردشگری یکی از جنبه های کلیدی کوهستان است. برای توسعه پایدار کوهستان باید راه گردشگری پایدار پیدا کرد. این می تواند گزینه های معیشتی برای کسانی که در این مناطق مرتفع زندگی می کنند ایجاد کند و همچنین به حفظ مناظر و تنوع زیستی کمک کند. گردشگری پایدار راهی برای حفظ میراث طبیعی و فرهنگی کوهستان هاست.

روز جهانی کوهستان ۲۰۲۱: موضوع

موضوع روز جهانی کوهستان امسال گردشگری پایدار کوهستانی است. جشن این روز جهانی عمدتاً توسط سازمان غذا و کشاورزی حمایت می شود. سازمان ملل از افراد و گروه‌ها خواسته است که در 11 دسامبر آگاهی خود را درباره کوه‌ها با «تدارک یک رویداد یا پیوستن به گفتگو در رسانه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «کوه‌ها مهم» افزایش دهند.