معترض با رنگ های اوکراینی خود را با خون جعلی روی فرش قرمز کن پوشانده است

معترض با رنگ های اوکراینی خود را با خون جعلی روی فرش قرمز کن پوشانده است

کارکنان امنیتی بلافاصله او را از پله ها به پایین اسکورت کردند

زنی با لباس پرچم اوکراین روز یکشنبه بر روی فرش قرمز هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن تظاهرات کرد. معترض در زمان نمایش فیلم «اسید» ساخته کارگردان فرانسوی جاست فیلیپت، روی پله‌های کاخ جشنواره‌ها خون ساختگی بر روی خود ریخت و پس از آن توسط کارکنان امنیتی خارج شد.

این زن با لباس زرد و آبی با پاشنه آبی به نظر می رسید که دستش را به لباس خود می برد و دو کپسول از رنگ قرمز را بیرون می آورد، قبل از اینکه آنها را روی سرش رها کرد و در مقابل دوربین ها لبخند می زد.

ماموران امنیتی بلافاصله او را از پله ها به پایین اسکورت کردند و او را از مراسم خارج کردند.

بر اساس گزارشی که توسط تلگرافتیری فرمو، مدیر جشنواره فیلم کن، قبل از شروع این رویداد هفته گذشته گفت که در همبستگی با اوکراین ایستاده است.

در مراسم افتتاحیه این جشنواره، کاترین دونو، بازیگر فرانسوی با خواندن شعر امید اثر لسیا اوکراینکا، شاعر اوکراینی، به قربانیان جنگ ادای احترام کرد.

به گزارش تلگراف، ممنوعیت هیئت‌های روسی یا شرکت‌های فیلم‌سازی مرتبط با دولت روسیه در جشنواره امسال پس از اجرای سال گذشته همچنان پابرجاست.

سال گذشته در این جشنواره، یک زن اوکراینی با برهنه شدن و افشای پیام “تجاوز به ما را متوقف کنید” که با رنگ بدن بر روی سینه اش، علیه پرچم آبی و زرد، نوشته شده بود، اعتراضی را بر روی فرش قرمز علیه نیروهای روسیه برگزار کرد.