فضاپیمای مشتری اروپا با موفقیت از موشک جدا شد

فضاپیمای مشتری اروپا با موفقیت از موشک جدا شد

فضاپیمای JUICE پس از پرتاب با موفقیت از موشک آریان 5 خود جدا شد. (فایل)

کورو، فرانسه:

فضاپیمای JUICE آژانس فضایی اروپا پس از پرتاب در روز جمعه با موفقیت از موشک آریان 5 خود جدا شد و این بدان معناست که کاوشگر سفری هشت ساله را برای کاوش قمرهای یخی مشتری آغاز کرده است.

کاوشگر طبق برنامه ریزی در ارتفاع 1500 کیلومتری (930 مایلی)، 27 دقیقه پس از پرتاب از فرودگاه فضایی اروپا در کورو، جدا شد.

استفان اسرائیل، مدیر عامل شرکت فرانسوی آریاناسپیس که مسئول این موشک است، گفت که این به معنای “موفقیت آمیز بودن پرتاب” است.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)