فرانسه می گوید که تقویت کننده حداکثر 3 ماه پس از دو نوبت مصرف

فرانسه می گوید که تقویت کننده حداکثر 3 ماه پس از دو نوبت مصرف

این توصیه توسط اداره بهداشت HAS کشور منتشر شده است.

پاریس:

فرانسه روز جمعه توصیه کرد که بزرگسالان یک واکسن تقویت کننده کووید-19 را سه ماه پس از تزریق اولیه خود دریافت کنند و دستورالعمل فعلی پنج ماهه را برای مبارزه بهتر با نوع Omicron کاهش دهد.

این توصیه توسط مقام بهداشتی HAS کشور منتشر شده است که به دولت در مبارزه با کووید-19 مشاوره می دهد.

همچنین توصیه می‌کند که عرضه تقویت‌کننده گسترش یابد تا اکنون شامل نوجوانانی شود که به نظر می‌رسد در معرض خطر هستند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)