شرکت فضایی ژاپن ارتباط خود را با کاوشگر ماه قطع کرد

شرکت فضایی ژاپن ارتباط خود را با کاوشگر ماه قطع کرد

فرودگر ماه فضایی ژاپنی Hakuto-R شروع به فرود به سمت سطح ماه کرد.

توکیو:

این شرکت گفت که استارت‌آپ ژاپنی روز چهارشنبه ارتباط خود را با فرودگر ماهانه Hakuto-R خود قطع کرد و نشان داد که پیشنهاد آن برای اولین شرکت خصوصی برای قرار دادن یک فضاپیما در ماه شکست خورده است.

یک مقام شرکت حدود 25 دقیقه پس از فرود برنامه ریزی شده گفت: «ما ارتباط با فرودگر را تأیید نکرده ایم.

این مقام گفت: «باید فرض کنیم که نتوانستیم فرود روی سطح ماه را کامل کنیم.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)