زمین لرزه 7.5 ریشتری خانه ها را لرزاند (فیلم)

پرو در روز یکشنبه تحت یک زمین لرزه 7.5 ریشتری قرار گرفت و مردم محلی وحشت زده فیلم هایی را در فضای مجازی از لرزش خانه های خود و ریزش آوار منتشر کردند.

جزئیات به دنبال