روسیه از واکنش بریتانیا به حکم ولادیمیر کارا مرزا، منتقد پوتین انتقاد کرد

روسیه از واکنش بریتانیا به حکم ولادیمیر کارا مرزا، منتقد پوتین انتقاد کرد

ولادیمیر کارا مورزا به عنوان “عامل خارجی” شناخته شد و به 25 سال زندان محکوم شد.

مسکو:

مسکو روز دوشنبه واکنش بریتانیا به حکم ۲۵ سال زندان برای ولادیمیر کارا مورزا، منتقد کرملین و تابعیت دوگانه بریتانیایی را پس از محاکمه غیرعلنی در مسکو به اتهاماتی شامل خیانت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه روسیه اظهارات سفیر بریتانیا در مسکو را پس از درخواست لندن برای آزادی فوری کارا مرزا، «غیرقابل قبول» خواند و گفت: «این مداخله مستقیم در امور داخلی روسیه است».

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)