ردیاب شخصی پرسنلی افراد – ایران رهیاب

تیمور تاش – عرض کنم منظور بنده از این پیشنهاد خیل ساده بود باین معنی که یک مقداری ماشینآلات وارد در گمرک ایران شدهاست و از صاحبان آنها برای ترخیص از گمرک تعهداتی گرفتهاند چنانچه آقای وزیر دارائی در کسیون اقتصاد فرمودند در این تعرفه گمرکی امیدوار هستم که شاید تخفیف زیادی نسبت بگمرکات ماشین الات داده شود بنابراین بنده استدعایم این بود که از اول سال ۲۹ آن قسمت از ماشین الات که وارد گمرکات شدهاست و تعهداتی دادهاند آنها را بپایه بعد از تصویب این قانون بگذارند و بهمین طریق عمل بکنند (شوشتری چرا بطور کلی نکنند؟) منظور این است که باید از جائی شروع شود حالا از اول سال ۱۳۲۹ شروع بشود اگر آقای وزیر دارائی میفرمایند که این را باید عطف بماسبق تر کرد یعنی مثلا از نیمه سال ۲۸ بشود بنده هم عرضی ندارم.

نبوی – جای شک نیست که تعرفه گمرکی در اوضاع اقتصاد کشور تاثیر مهم دارد اگر گفته شود که یک قسمت از وضع بد مردم مربوط به تعرفه گمرکی است شاید مبالغه نباشد وضع گمرکی فعلی طوری است که اجناس داخلی صادر نمیشود و عدم صدور اجناس داخلی موجب بدبختی کشاورزان شده جناب آقای وزیر دارائی هم تصدیق فرمودند بنده پیشنهاد کردم که منظور دولت از تجدید تعرفه گمرکی این باشد که صادرات راتشویق بکند و مواد غیر ضروری را مانع از وردوش بکشور بشود با اطمینانی که آقای وزیر دارائی در اینجا دادند و فرمودند بنده میتوانم این پیشنهاد را پس بگیرم چون منظورم تامین شدهاست.

جی پی اس خودرو یکی از کارامدترین وسیلههای ساخته شده از این فناوری است که به راحتی امکان موقعیت یابی این وسیله نقلیه را فراهم میکند. با خرید جی پی اس کوچک GR600 چه امکاناتی در اختیار شما قرار می گیرد؟ دستورات سریال جی پی اس SIM808 چیست؟ بااینحال با خرید ردیاب کوچک جی آر 600 امکانات بسیاری در اختیار شما قرار میگیرد.

رئیس – مطابق ائین نامه نیمشود و اگر شما میخواهید پیشنهادی نظیر این پیشنهاد بنویسید و بدهید پیشنهاد دیگری قرائت میشود. کشاورز صدر – اجازه بفرمائید من از آقایان تقاضا میکنم که اجازه بدهید یکنفر دو نفر دیگر در اطراف این موضوع صحبت کنند شاید مطالب لازمی بود و بنظر دولت هم مفید بیاید. وزیر دارائی – اجازه بفرمائید اضافه بشود ماشین الات موجود در گمرک و ماشین الاتی که از اول ۱۳۲۹ وارد شده. در این صفحه لیست قیمت بهترین ردیابهای موجود در ایران ارائه شده است. چه مدل ردیاب های شخصی در ایران رهیاب ارائه می شود؟

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از دستگاه جی پی اس شخصی ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.