رئیس جمهور سوئیس در پاییز اعتبار سوئیس

Credit Suisse توسط رقیب UBS تصاحب شد. (نمایندگی)

برن، سوئیس:

رئیس جمهور آلن برست روز سه شنبه گفت که شکست غول بانکی Credit Suisse و تصاحب اضطراری آن به معنای سقوط سوئیس نیست و تاکید کرد ورشکستگی عواقب فاجعه باری خواهد داشت.

برست در یک جلسه فوق‌العاده پارلمان که برای بحث در مورد انحلال بانک مرکزی فراخوانده شده بود، گفت: “مرگ کردیت سوئیس، نابودی سوئیس نیست. این از دست دادن یک بانک است؛ یک بانک بزرگ اما فقط یک بانک. نه بیشتر، نه چیزی کمتر.” دومین بانک بزرگ کشور و تصاحب آن توسط رقبای داخلی بزرگتر UBS.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)