در حمله افراد مسلح به پارک آبی مکزیک حداقل 7 نفر کشته شدند

در حمله افراد مسلح به پارک آبی مکزیک حداقل 7 نفر کشته شدند

سلایا، مکزیک:

مقامات محلی اعلام کردند که افراد مسلح روز شنبه به یک پارک آبی در مرکز مکزیک حمله کردند و شش بزرگسال و یک کودک را کشتند و وحشت را در میان حاضران ایجاد کردند.

در بیانیه شهرداری در کورتازار، شهرداری محل حمله، آمده است: پلیس “به محل حادثه رسید و در آنجا سه ​​زن، سه مرد و یک کودک خردسال هفت ساله را به اضافه یک نفر به شدت مجروح کرد.” صورت گرفت.

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)