ایوان گرشکویچ، خبرنگار آمریکایی، وثیقه قاضی روسی را رد کرد

ایوان گرشکویچ، خبرنگار آمریکایی، وثیقه قاضی روسی را رد کرد

دادگاهی در روسیه روز سه شنبه اعطای وثیقه برای ایوان گرشکویچ، خبرنگار آمریکایی را رد کرد. (فایل)

مسکو:

دادگاهی در روسیه روز سه‌شنبه اعطای وثیقه برای خبرنگار آمریکایی ایوان گرشکویچ را که به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، رد کرد.

یک قاضی حکم را خواند و گفت که بازداشت وی “باید به جای خود باقی بماند” پس از آن آقای گرشکویچ به زبان روسی پاسخ داد: “همه متوجه شدند. بسیار متشکرم.”

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)