“آماده” برای گفتگو با روسیه از اوایل ژانویه: مقام آمریکایی

مقام آمریکایی: از اوایل ژانویه برای مذاکره با روسیه آماده هستیم

ایالات متحده در حال آماده شدن برای گفتگو با روسیه است که می تواند ظرف چند هفته آغاز شود. (نمایندگی)

واشنگتن:

در حالی که قدرت های غربی مسکو را به ادامه افزایش نیروها در مرز با اوکراین متهم می کنند، یک مقام ارشد روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده برای گفتگو با روسیه آماده می شود که می تواند ظرف چند هفته آغاز شود.

این مقام آمریکایی گفت: «آمریکا آماده است تا در اوایل ژانویه، چه به صورت دوجانبه و چه از طریق «چند کانال» وارد دیپلماسی شود. مسایلی وجود دارد که روسیه مطرح کرده است و ما معتقدیم که می‌توانیم درباره آنها صحبت کنیم و برخی دیگر به خوبی می‌دانند که ما هرگز با آنها موافقت نخواهیم کرد.»

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)