آجای بانگا با اصل هندی به عنوان رئیس بعدی بانک جهانی تایید شد

آجای بانگا با اصل هندی به عنوان رئیس بعدی بانک جهانی تایید شد

آجی بانگا در 2 ژوئن نقش را از دیوید مالپاس به عهده خواهد گرفت.

بانک جهانی تایید کرد که آجی بانگا به عنوان رئیس بعدی این بانک در روز چهارشنبه انتخاب شد و مسئولیت آن را در زمان مهمی برای وام دهنده توسعه برعهده گرفت زیرا به نظر می رسد بهتر به تغییرات آب و هوایی رسیدگی کند.

بانک در بیانیه ای که اندکی پس از رای هیئت مدیره به تایید رهبری وی برای یک دوره پنج ساله منتشر شد، نوشت: “هیئت مدیره مشتاقانه منتظر همکاری با آقای بانگا در روند تکامل گروه بانک جهانی است.” او در 2 ژوئن این نقش را از دیوید مالپاس به عهده خواهد گرفت.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)