گزارش: کیم جونگ اون کره شمالی از تاسیسات ماهواره ای نظامی بازرسی می کند

گزارش: کیم جونگ اون کره شمالی از تاسیسات ماهواره ای نظامی بازرسی می کند

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز سه شنبه یک مرکز ماهواره نظامی را بازرسی کرد. (فایل)

سئول:

رسانه دولتی KCNA گزارش داد، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی روز سه شنبه یک مرکز ماهواره نظامی را بازرسی کرد.

در این گزارش همچنین آمده است که کیم گام های بعدی برنامه اقدام را توسط کمیته آماده سازی غیردائمی پرتاب ماهواره تایید کرده است.

در اوایل سال جاری، KCNA گزارش داد که پیونگ یانگ ساخت اولین ماهواره جاسوسی نظامی خود را به پایان رسانده و آخرین آماده‌سازی برای پرتاب این ماهواره در حال انجام است.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)