هواپیمای حامل تیم زنان آرسنال قبل از بلند شدن در باند فرودگاه آتش گرفت

هواپیمای حامل تیم زنان آرسنال قبل از بلند شدن در باند فرودگاه آتش گرفت

تیم مجبور شد یک شب بیشتر در هتلی در آلمان بماند (تصویر نمایندگی)

هواپیمایی که قرار بود تیم زنان آرسنال را پس از تساوی مقابل ولفسبورگ در لیگ قهرمانان اروپا به لندن برگرداند، در باند فرودگاه آتش گرفت. مطابق با مترواین حادثه عصر یکشنبه در فرودگاه براونشوایگ ولفسبورگ آلمان، اندکی قبل از پرواز یک بوئینگ 737 رخ داد.

سخنگوی فرودگاه به روزنامه آلمانی بیلد گفت که برخورد پرنده باعث آتش سوزی موتور شده است. شاهدان گفتند که صدای انفجاری بلند شنیدند که در پی آن هواپیما متوقف شد. شعله های آتش در حال بیرون آمدن از هواپیما مشاهده شد که خلبانان را مجبور به ترک پرواز کرد.

خوشبختانه تمامی مسافران در این حادثه تخلیه شدند و به کسی آسیبی نرسید. با این حال، تیم به دلیل این اتفاق ناگوار مجبور شد یک شب بیشتر در هتلی در آلمان بماند.

بعداً، آرسنال بیانیه ای منتشر کرد که تأیید کرد این تیم در روز دوشنبه با هواپیمای جایگزین به سلامت به خانه بازگشت.