مصر می گوید که کارکنان سفارت این کشور در سودان در میان خشونت کشته شده اند

مصر می گوید که کارکنان سفارت این کشور در سودان در میان خشونت کشته شده اند

بحران سودان: بیش از 400 نفر در ناآرامی بین دو ژنرال در سودان کشته شدند.

قاهره:

وزارت خارجه مصر روز دوشنبه اعلام کرد که دستیار وابسته اداری سفارت این کشور در خارطوم در بحبوحه درگیری بین گروه های نظامی رقیب در پایتخت سودان کشته شده است.

این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد: «محمد الغراوی در حالی که در حال رانندگی به سمت سفارت برای پیگیری روند تخلیه مصری های سرگردان در سودان بود، کشته شد.

ارتش سودان که در ابتدا گزارش داده بود که دستیار وابسته نظامی مصر کشته شده است، اظهارات خود را تصحیح کرد و گفت که دستیار وابسته اداری بر اثر شلیک نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی کشته شده است.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)