مسافران هندی برای ورود مستقیم به عربستان با کاهش محدودیت های کووید: گزارش

مسافران هندی برای ورود مستقیم به عربستان با کاهش محدودیت های کووید: گزارش

مسافرانی از اندونزی، پاکستان، برزیل، ویتنام و مصر نیز به طور مستقیم وارد عربستان خواهند شد (پرونده)

قاهره:

خبرگزاری دولتی SPA روز پنجشنبه اعلام کرد، عربستان سعودی از اول دسامبر اجازه ورود مستقیم به مسافرانی از اندونزی، پاکستان، برزیل، ویتنام، مصر و هند را می دهد و این الزام را لغو می کند که آنها ابتدا دو هفته را در خارج از شش کشور سپری کنند.

به نقل از یک مقام وزارت کشور، این آژانس اعلام کرد مسافران باید پس از ورود، بدون توجه به وضعیت واکسیناسیون کووید-19، به مدت 5 روز در اقامتگاه های مورد تایید دولت قرنطینه شوند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)