فلش بر فراز کیف احتمالاً شهاب سنگ: آژانس فضایی اوکراین

فلش بر فراز کیف احتمالاً شهاب سنگ: آژانس فضایی اوکراین

کیف، اوکراین:

یک مقام فضایی اوکراینی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت، فلاش مرموز بر فراز کیف که باعث ایجاد سردرگمی و ترس از حمله موشکی روسیه شد، احتمالاً یک شهاب سنگ بوده است.

ایگور کورنیینکو، معاون مرکز کنترل آژانس فضایی ملی اوکراین، گفت: «ما نمی‌توانیم دقیقاً تشخیص دهیم که چه چیزی بوده است، اما فرض ما این است که یک شهاب‌سنگ بوده است».

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)