شانگهای گرم ترین روز ماه مه را در 100 سال گذشته ثبت کرد: سرویس آب و هوا

شانگهای داغ ترین روز ماه مه را در 100 سال گذشته ثبت کرد

شانگهای، چین:

سازمان هواشناسی شانگهای روز دوشنبه گرم ترین روز ماه می خود را در 100 سال گذشته ثبت کرد.

در پستی که در حساب رسمی این سرویس در Weibo منتشر شد، آمده است: «در ساعت 13:09 دمای ایستگاه Xujiahui به 36.1 درجه سانتیگراد (97 درجه فارنهایت) رسید و رکورد 100 ساله بالاترین دما در ماه مه را شکست.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)