دیپلمات ارشد: سفیر اتحادیه اروپا در سودان در خانه در میان تظاهرات مورد حمله قرار گرفت

دیپلمات ارشد: سفیر اتحادیه اروپا در سودان در خانه در میان اعتراضات مورد حمله قرار گرفت

بحران سودان: سفیر اتحادیه اروپا در سودان در محل اقامت خود مورد حمله قرار گرفت.

خارطوم:

جوزپ بورل، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه در حالی که درگیری بین ژنرال های رقیب سودان را فرا گرفته بود، گفت: سفیر اتحادیه اروپا در خارطوم روز دوشنبه در خانه خود در خارطوم مورد حمله قرار گرفت.

بورل در توییتر خود نوشت: «چند ساعت پیش، سفیر اتحادیه اروپا در سودان در محل اقامت خود مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود: «امنیت اماکن و کارکنان دیپلماتیک مسئولیت اصلی مقامات سودان و تعهدی بر اساس قوانین بین‌المللی است».

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)