حداقل 50 “زنده زنده سوخته” در انفجار تانکر گاز هائیتی: گزارش

گزارش: حداقل 50

«حدود 20» خانه در این منطقه بر اثر این انفجار به آتش کشیده شد. (نمایندگی)

پورت او پرنس:

به گفته معاون شهردار محلی، صبح روز سه شنبه بر اثر انفجار یک تانکر گاز در شهر Cap-Haitien هائیتی دست کم 50 نفر کشته شدند.

پاتریک آلمونور معاون شهردار گفت: «من در صحنه دیدم بین 50 تا 54 نفر زنده زنده سوختند. شناسایی آنها غیرممکن است».

آلمونور همچنین گفت که “حدود 20” خانه در این منطقه در اثر این انفجار به آتش کشیده شد.

وی گفت: «هنوز نمی‌توانیم جزئیاتی در مورد تعداد افراد داخل خانه‌ها ارائه کنیم.

هائیتی در بحبوحه کمبود شدید سوخت است زیرا باندها خطوط گاز را تصرف کرده اند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)