بیش از 9000 افغان در یک ماه درخواست پناهندگی را در اتحادیه اروپا ثبت می کنند: گزارش

بیش از 9000 افغان در یک ماه درخواست پناهندگی را در اتحادیه اروپا ثبت می کنند: گزارش

اتحادیه اروپا گفت بیش از 9000 شهروند افغانستان در این ماه درخواست پناهندگی داده اند.

کابل:

به گزارش خامه پرس، اداره سرشماری اروپا گزارش داده است که طی یک ماه گذشته بیش از 9000 شهروند افغانستان برای درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست داده اند که رکورد بالایی از درخواست پناهندگی توسط هر کشور واحدی است.

بر اساس گزارش اداره سرشماری اروپا، منافع پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آغاز سال جاری نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش یافته است.

اداره سرشماری اروپا در حین انتشار این گزارش ماهانه در روز پنجشنبه اعلام کرد که تنها در ماه فوریه 76500 نفر درخواست پناهندگی به اتحادیه اروپا ارسال کرده اند که نشان دهنده افزایش 40 درصدی نسبت به سال گذشته است.

اتحادیه اروپا اضافه کرده است که بر اساس آمار موجود، تعداد درخواست های اولیه پناهندگی در فوریه سال گذشته 54 هزار و 370 مورد بوده است.

گزارش شده است که سوری ها و افغان ها بزرگترین گروه پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال های گذشته هستند.

این آمار نشان می دهد که 77 درصد از درخواست های پناهندگی به ترتیب در اسپانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا ثبت شده است. بر اساس گزارش خاما پرس، آلمان به تنهایی بیش از 25000 درخواست در ماه فوریه دریافت کرده است که بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی در این کشور را به خود اختصاص داده است.

بر اساس آمار اتحادیه اروپا، از میان پناهجویان جدید، 2745 نفر زیر سن قانونی بدون همراه هستند که از این تعداد 1025 نفر شهروند افغانستان بودند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)