آلمان بریتانیا را در فهرست کشورهای پرخطر کووید قرار داد

آلمان بریتانیا را در فهرست کشورهای پرخطر کووید قرار داد

این تغییر در پایان روز یکشنبه در نیمه شب اعمال می شود. (نمایندگی)

برلین:

مقامات بهداشتی آلمان اواخر روز شنبه اعلام کردند که بریتانیا به فهرست کشورهای پرخطر کووید اضافه شده است که به معنای محدودیت‌های سفر شدیدتر است.

موسسه رابرت کخ (RKI) گفت این تغییر که در پایان روز یکشنبه در نیمه شب اعمال می شود، به این معنی است که افرادی که از بریتانیا وارد می شوند بدون توجه به اینکه واکسینه شده اند یا نه، باید قرنطینه دو هفته ای را رعایت کنند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)