11 روش خاص تشخیص عسل طبیعی برای ماجراجویان

اگر عسل طبیعی باشد دارای حالت کش دار آغاز به فرو ریختن از ته شیشه یا این که چاقو می کند. وگرنه درصورتیکه عسل لطف نباشد و شکر داشته باشد، سریع از شرایط کش دار خارج می شود و شروع به چیکه چیکه ریختن از ته شیشه یا این که سر چاقو می کند. در همین تست دو شیشه را تا نیمه از آب مالامال می کنیم. پروسه بالا کمک می نماید تا ما کمتر غلط کنیم و تشخیص بهتری داشته باشیم. به عنوان مثال چندی پیش یک عدد از مشتریان آهوتا با ما تماس گرفته بود و داعیه داشت عسلی که خدمت شان ارسال شده تقلبی است! طبیعی و تقلبی بودن اصل می بایست در آزمایشگاه آزمون شود. خیر. بعضیها فکر می‌نمایند عسل خوب می بایست بدون شک غلیظ باشد در حالی که همین اعتقاد و باور خطا است. شیوهی همگانی تقلب، ساختن شربتهای شکر و یا افزودن آن به عسل می باشد که تولید را ارزانتر میکند. و آنگاه همت کنید مهم فندک یا کبریت آن را آتش بزنید. پس به جهت تلاوت این مطلب وقت را تلف نکنید و بروی مطلب خاصیت عسل طبیعی کلیک کنید . البته دقت کنید! شکرک ها را بچشید شکرک عسل طبیعی نباید مثل نبات سفت باشد یا مانند آبنبات به دندان بچسبد. ولی شیشه حاوی عسل تصنعی و مصنوعی حباب های فراوان و پهناور ایجاد می شود و پر سرعت در طی تعدادی ثانیه از در بین می فرایند و روی سطح شیشه آن صاف می شود. در تعریف، این عسل ها را در ردۀ عسل های غیر طبیعی (نه تقلبی) طبقه بندی می کنند. در ادامه این نوشته مطابق گفته کارشناسان عسل و مطالب علمی اعتبار درباره بهترین نحوه تشخیص عسل طبیعی و تقلبی حرف می کنیم. به گزارش ایسنا، عسل از گزاره ارزشمندترین مواد غذایی و سرشار از سودمندترین مواد اساسی اعم از مواد آلی، معدنی، قندهای طبیعی، گونه های ویتامینهاست که برای ساخت آن، زنبورعسل شهد بهترین گلها را مکیده و پس از افزودن انواع آنزیم و انجام یکسری کنش شیمیایی، شهد را تبدیل به مایعی خوشبو، نشاطآور، نیروزا و شفابخش بهنام عسل میکند. البته عسل برخی گل ها ممکن است تا چندین سال شکرک نزنند . اما یکی از خط مش های خیلی عالی و دارای به جهت تشخیص عسل طبیعی شکرک زدن عسل است. اما عسل غیر طبیعی نمیسوزد. عسل طبیعی شکرک میزند. مثلاً گل آفتاب گردان خیلی زود عسلش شکرک میزند. پس چنانچه عسل شکرک زد به احتمال فراوان عسل طبیعی هست. طعم و بوی عسل طبیعی متعدد هست و بوی گل می دهد و طعم آن مثل طعم آبنبات نیست. داشتن بوی گل و طعم متفاوت هم از مشخصات عسل طبیعی هست. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت عسل طبیعی را به چه صورت تشخیص دهیم.