کربن فعال در صنایع مختلف چه کاربردهایی دارد؟

محققان گزارش داده اند که زغال فعال می تواند به حذف کوچک ذرات نظیر گرد و غبار ، خاک ، مواد شیمیایی ، سموم و باکتری ها از مرحله پوست امداد نماید و در عاقبت دفع آنان را تسهیل کند. به استدلال دارا بودن خصوصیت هایی مانند افت فشار کم، قدرت مکانیکی بالا و غبار کم، در فاز های گاز به کارگیری می شوند. این جور کربن فعال در ۲ فاز گاز یا مایع استفاده می شود. این دسته توسط آسیاب های میکرونیزه (بعد از گذر از فرایند فعال سازی) آسیاب شده و به طور معمول برای استفاده در مایعات و یا تصفیه گاز دودکش ها از آن به کار گیری می شود. مراحل فعال سازی کربن فعال را میتوان حیاتی استفاده از عناصر شمیایی مثل دی اکسید کربن و یا نیتروژن (با یا فارغ از اسید های قادر نظیر اسید هیدرواکسید) و یا مبنا ها (هیدروکسید پتاسیم) انجام داد. فرآیند فعال سازی را میتوان به خواسته تولید گونه های متفاوت کربن فعال تنظیم نمود. از کربن فعال میتوان بعنوان بستری برای بهبود راندمان جذب برخی ترکیبات غیر آلی مانند سولفید هیدروژن (H2S) ، آمونیاک (NH3) ، فرمالدئید (HCOH) ، جیوه (Hg) و ید رادیو اکتیو (I131) به کار گیری کرد. به طور کلی زغال فعال شده از روزگار باستان به جهت درمان گونه های بیماری های متعدد به کارگیری می شده است. در مصرف زغال فعال شده: مهندس شیمی , می تواند در صنایعی که نیاز به استعمال از زغال فعال شده دارند, کربن فعال چگونه ساخته می شود حساس تعیین نوع و مقدار و شیوه استعمال از زغال فعال شده و در اختیار گرفتن آن ایفای نقش کند. همین تحقیقات حاصل تلاشهای دکتر حسین بضاعت و پزشک فرزانه علی حسینی- اعضای هیأت علمی دانش کده صنعتی اصفهان- و مهندس فاطمه توکلی فروشانی- دانشجوی بازه زمانی کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان- است. کربن فعال از پیرولیز موادکربنی از قبیل چوب، زغالسنگ ، هسته یا پوسته میوهها نظیر پوسته نارگیل حاصل میشود و در فرایند بعدی تحت عملیات فعالسازی قرار میگیرد. مواد آلوده کننده ی آلی تراکم مولکولی بالایی دارا هستند و خنثی یا این که غیر قطبی هستند . کربن اکتیو یا این که همان کربن فعال از ذیل فشار قرار گرفتن زغال در دمای زیاد بالا تولید می شود. • زغال سنگ بیتومینه (Bituminous Coal): زغال سیاه و براق که به اسم زغال خانگی نیز شناخته می شود.