کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته دکتر عباس بازرگان pdf

همان طور که انتظار می رفت، از این کتاب به عنوان کتاب اصلی در تدریس_ یادگیری روش تحقیق کیفی و یا مکمل روش های تحقیق کمی در علوم رفتاری، در دوره های تحصیلات تکمیلی و نیز کارگاه های آموزشی روش تحقیق استفاده شده است.

کتاب روش تحقیق کیفی+pdf

مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته

روش تحقیق آمیخته pdf

دانلود رایگان خلاصه کتاب روش های تحقیق کیفی و آمیخته دکتر عباس بازرگان

دانلود کتاب مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته