پیستون موتور چیست ؟

2. جذب بیشترین نیروی حاصل از انفجار (بدون این‌که نیروی همین انفجار از کنار پیستون گریزو فرار کند) و انتقال آن به شاطون و نهایتا به میل لنگ. مقداری از گازهای پر فشار حاصل از احتراق پشت حلقه ها عده می شود و به پیشانی رینگ فشار وارد می کند تا به طور کامل اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا کند. همین رینگ بخش اعظم روغن به جا باقی مانده را از جداره پاک می نماید و به کارتر باز می گرداند. گهگاه یک فنر کمکی یا زنجیر پشت حلقه دانسیته پایینی قرار می دهند تا در عاقبت همین عمل رینگ به جداره سیلندر فشرده شود. در سرانجام روغن کاری به اندازه میان جداره سیلندر و پیستون و رینگ ها انجام می شود و روغن ذرات کربن و مواد جامد دیگر را نیز از جداره سیلندر شسته و در عین حالا جداره سیلندر را هم خنک می کند ولی رینگ های چگالی به تنهایی نمی توانند در حین پایین رفتن پیستون کلیه ذره های مازاد را از جداره سیلندر پاک کنند در سرانجام یه خرده روغن اضافی به گوشه و کنار احتراق رسیده و می سوزد. هنگامی رینگ های پیستون را توده می کنیم تنش اولیه در آن ها به وجود می آید و منجر می شود به جداره سیلندر فشار بیاورند. 6- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر که دمای زیر تری دارد. حلقه فشاری بالاترین یا نزدیک ترین رینگ به گازهای احتراق است و در معرض بیشترین میزان خوردگی شیمیایی و همچنینی بالاترین دمای فعالیت قرار دارد. چنانچه علاوه بر خروج دود آبی از اگزوز، صدای غیر عادی در کارکرد موتور وجود داشته باشد، و یا این که موتور بد فعالیت نماید (تک کارکند)، احتمال شکستن حلقه پیستون را هم باید در نظر گرفت. آلومینیوم کانادایی پس از تست به طرز اسپکتروفتومتری، قالبگیری شده و در وزنهای یکسان و در ابعاد ظریف حیاتی تلرانس 0/005 میلیمتر ماشینکاری ظریف می شود و بعد از آن به نحوه سرد روکشکاری قلع انجام می شود، نتیجه اینکار پیستونی حساس ابعاد ظریف بوده که بر اثر حرارت تغییر سایز نمی دهد روکش قلع منجر کاهش اصطکاک و خوردگی شده و طول عمر پیستون را ارتقا می دهد. ضربه پیستون طبق معمول هنگامی موتور سرد می باشد ، قبل از اینکه پیستون زمانه گرم شدن و انبساط خود را داشته باشد ، بدتر می شود. رینگ های فشاری توسط نیروهای حاصله از انبساط خود و همچنین بوسیله فشار احتراق که در زمانه محترق شدن سوخت در پشت آن ها به وجود می آید منبسط شده و به دیواره داخلی سیلندر می چسبند. در تولید بوشهای KIEK از چدن خاکستری بدون مواد بازیافتی استعمال شده و پس از ریخته گری به طریق اسپکتروفتومتری در اختیار گرفتن شده و به وسیله اتومبیل آلات پیشرفته تراش خورده و آن‌گاه اهمیت دستگاه های هونینگ، سطح داخلی بوش به صورت Plateau Honing در آمده و بعد به امداد ابزار پیشرفته ترازو گیری، بعدها داخلی بوش از 9 تا 12 نقطه به صورت به طور همزمان ساعت زده می شود، سرانجام این کار بوش یکدست اصلی سایز مساوی در کل طول بوش و سوای دو پهنی می باشد. از کروم برای کاهش سایش و ارتقا مقاومت در برابر ساییدگی استعمال می شود. رینگ های پیستون از جنس چدن خاکستری ساخته می شوند زیرا فلزی هست مقاوم که در برابر گرما آلرژی کمی از خود نشان می دهد و در ضمن اهمیت امکان ارتجاعی خوبی است. وقتی پیستون در کورس های جرم و تخلیه به سمت بالا می رود، رینگ ها رغبت به عبور از روی لایه روغن را دارند. می باشد. بهبود کیفیت تولیدات این کمپانی و رضایتمندی مشتریان عزیز همواره دغدغه ی اساسی مسئولان کمپانی مشهد حلقه بوده که تقدیرنامه هایی از وزارت نیرو و مرز و بوم موید گزیده از همین سعی قیمت پیستون تبریز پراید ها می باشد. هنگامی پشت رینگ دانسیته بالایی فشار ایجاد می شود حلقه به جداره سیلندر فشرده شده و این فشار حلقه را به سمت ذیل و روی کف حلقه نشین می فشارد. در نتیجه روغن اضافی روی جداره سیلندر به محفظه برده می شود. به جهت ارتقا کارائی موتور پیستون ها طوری طراحی می شوند تا اصطکاک و وزن حداقلی داشته باشند. سایز پیستون به جور ای در نظر گرفته شده تا کمترین مقدار لقی در گژن پین و همینطور در بوش (ویا سیلندر) را داشته باشد. پیستون ماشین اسم قطعه ای می باشد که مسلما بارها به گوشتان خورده است. به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، این کاربر متحرک که یک سر آن درون محوطه سیلندر میباشد و از ذیل به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. به وسیله یک شاتون بلند حساس میللنگ در ارتباط هستند و وزنههای تعادل میل لنگ اساسی آن‌ها فاصله دارد. گژنبین: گژنبین یا این که انگشتی، میلهای توخالی بوده و رابط در میان شاتون و پیستون است. به این مراد پیستون حساس حرکات خود نخست باعث ورود هوا و یا این که ترکیب هوا و سوخت به داخل سیلندر میگردد (در زمان حرکت به سمت پایین) ، آن‌گاه منجر فشرده شدن ادغام ذکر شده میشود و در ضمن به نحو راضی بودن گوشه ای از نشت کردن گازها پرهیز می‌نماید (در هنگام حرکت رو به بالا) ، پس از عمل احتراق انرژی آزاد شده به وسیله پیستون جذب شده و مهم یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد.