پلیس خانه من را محاصره کرده است، بازداشت قریب الوقوع: نخست وزیر سابق پاکستان عمران خان

دستگیری عمران خان باعث اعتراضات خشونت آمیز در سراسر کشور شد و حداقل هشت نفر را کشت.

اسلام آباد:

عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان روز چهارشنبه گفت که پلیس خانه او را محاصره کرده است و دستگیری او قریب الوقوع است.

خان هفته گذشته توسط آژانس مبارزه با اختلاس در یک پرونده فساد و قبل از صدور قرار وثیقه توسط دادگاه دستگیر شد. دستگیری او باعث اعتراضات خشونت آمیز در سراسر کشور شد و حداقل هشت نفر را کشتند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)