پلنیوم باکس – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده و توزیع پلنیوم باکس

در بعضا از حالتها پلانیوم باکس و روزنه هوا به صورت واحد ساخته شده تا از بروز مشکلات نظیر: هارمونی رنگ، تفاوت محصول و مقدار مرغوب بودن قطعات در طراحی ساختمان جلوگیری شود. به عامل عایق بودن از تجمع رطوبت در پلنیوم پرهیز می کند. در طراحی این جنس از لبه های نگهدارنده به کار گیری شده هست که کاربرد آن‌ها را آسان خیس می کند. ۴- امکان و قابلیت و امکان تعبیه ی کناره ی خم دار در نصیب دهانه ی خروجی هوا، که سبب ساز اتصال دریچه هوا به وسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. 5. قابلیت تعبیه ی لبه ی خم دار در قسمت دهانه ی خروجی هوا، که سبب اتصال روزنه هوا بوسیله بست های خرچنگی به پلنیوم باکس می شود. حتمی به ذکر میباشد روزنه هایی که بر روی پلنیوم باکس کارگزاری می شوند از داخل بوسیله یکسری بست خرچنگی به پلنیوم فیکس شده دیگر نیازی به رخنه کاری بر روی فریم روزنه ها و خراب شدن نمای پلنیوم باکس شاهرخی عمل نمی باشد. 60 و به عمق متغیر از جنس ورق آهن یا استیل که جنس ورق آهن آن اصلی رنگ پودری الکترو استاتیک ضد زنگ، رنگ کاری می شود.این باکس حساس طوقه محل ورود هوا از بالا می باشد که دمپر در اختیار گرفتن کننده ورود هوا بر بر روی آن کارگزاری می شود. در طراحی پلنیوم باکس ها از ورق 5 دهم میلی متر حساس جنس گالوانیزه به کار گیری می شود. بدلیل کارگزاشتن فیلتر هپا درون آن سپس ها آن یک سری سانتی متر از پلنیوم باکس بزرگتر است. پلنیوم ها حساس توجه به نیاز محیط در دو مدل گالوانیزه و یا این که آلومینیومی ساخته می شوند. با توجه به مقدار طول پلنیوم باکس ، قابلیت و امکان تعبیه یک تا چندین محل ورود هوا در بدنه آن وجود دارد. او‌لین اتاق تمیز مربوط به یک ابعاد پلنیوم باکس بیمارستان بوده است. از پلانیوم باکس در جهت ارتقاء مقدار مرغوب بودن جریان هوا بایستی در حد فاصل 80 الی 120 سانتی-متری یک روزنه هوا داشته باشد. به دلیل سبکتر بودن نیاز به ساپورت کمتری برای کارگزاشتن داشته و ۲۵% پرسرعت تر از گالوانیزه کارگزاری می شود. به مراد اختلاط خوب تر هوای پشت روزنه های خطی ، اسلوت و قوسی حتمی می باشد تا پلنوم باکس در پشت هر روزنه نصب شود. دریچه های اسلوت در بیشتر وقت ها مورد ها به ملازم یکپلنیوم باکس در پانل های سقف کاذب نصب می شوند، روش کارگزاشتن آن ها به مدل ای است که در آن هیچ پیچی قابل دیدن نیست. در اینجا عمده به باز‌نگری وب وب سایت فروش پلنیوم باکس.