مقاوم سازی لرزه ای به چه معناست؟

درواقع میتوان اینطور گفت که مقاوم سازی جزئی از یک تمام به نام « بهسازی لرزهای» است. از ایرادات این روش میتوان به اتصال نچندان مناسب سر شمع مهم فونداسیون قدیمن در وضعیت مقاوم سازی پی اشاره کرد. علاوه بر این، پی ستون را هم اهمیت نحوه ژاکت نمودن پوشش میدهیم. کلیدی یاری FRP، مقاومت خمشی سازه بیشتر شده و نرمی و صورت پذیری آن ها هم بخش اعظم می گردد. بر مبنا راهبرد بهسازی لرزه ای ایران، یک سری راهکار وجود دارااست که می توان از آن ها به تیتر روشی به جهت ارتقاء مقاومت بنا به کار گیری کرد. استفاده از روکش FRP در مقاطع بسته مثل مقاوم سازی ستونهای بتنی میباشد که در آن الیاف به طور دورپیچ ستونهای فولادی را محصور میکند و منجر ارتقاء مقاومت فشاری آنان میگردد. در این طرز ستونهایی که حیاتی ضعف باربری بوده و یا این که نیاز به ترمیم دارند، دارای افزودن لایهای از بتن، میلگردهای طولی و خاموتهای بسته تقویت میگردد. در همین شیوه چکیده یا کل بار وارده از طرف سازه بر فونداسیون به مرحله ذیل مرحله فونداسیون (جایی که خاک یا این که بستر قویتر داریم) انتقال دیتا میشود. بعد مخلوط بتنی به وسیله لوله پمپاژ به درون چاهک پمپ میشود. بر شالوده آزمایشات و تجربیات محلی شتاب اجرا به دسته خاک، سرعت حفاری، دسته اسکلت شمع، قطر دیوارهی لوله مورد به کارگیری مقاوم سازی دیوار سفالی بستگی دارد. در همین روش دسته خاک هیچ جور حصر اجرایی ایجاد نمیکند و در برهه زمانی دمایی بالایی قابل اجرا است. همچنین تغییر کاربری ساختمان به عنوان مثال یک ساختمان مسکونی تبدیل شود به یک فروشگاه یا این که انبار بار مازاد وارد شده به ساختمان ممکن است در توان آن نباشد و سبب کاهش مقاوم سازی می شود. ساختمان های فریم خمشی که بضاعت و توان به اندازه به جهت مقاومت در برابر بارهای جانبی را نداشته و یا به جهت در دست گرفتن کردن تغییر و تحول مکان نسبی دوچندان منعطف می باشند را می اقتدار کلیدی استفاده از افزودن دیوارهای برشی مقاوم سازی نمود.