مطالبی در مورد مقررات رانندگی که احتمالاً به آن فکر نکرده بودید. و واقعا باید

کالاهای خطرناک و سایر آموزش‌های مرتبط نیز ممکن هست جزو آموزش‌های دوره‌ای محسوب شوند. از ژانویه 2021، مقررات ایمنی جدیدی در فرانسه معرفی شد که بر اساس آن کل وسایل نقلیه با وزن بیش از 3.5 تن، چه برای حمل و نقل فرآورده یا مسافر استعمال می‌شوند، باید برچسب‌های نقطه روشن دل را نشان دهند. همین انحراف به دارندگان گواهینامه مدل B اجازه می‌داد تا وسیله نقلیه‌ای اهمیت سوخت جایگزین اساسی وزن میان 3.5 تا 4.25 تن را برانند، منوط بر این که بیرون از بریتانیا رانده نشود، برای حمل و نقل فرآورده استفاده شود، تریلر یدک‌کشی نکرده باشد و راننده آن را کامل شدن کرده باشد. حداقل 5 ساعت آموزش آیا الزام رانندگان به نگه داشتن گواهینامه برای دست‌کم مدت زمان قبل از این‌که بتوانند وسیله نقلیه سنگین‌تری را که معمولاً گواهینامه آن ها اذن میدهد رانده شوند، مبادرت مؤثری متناسب به جهت تضمین ایمنی جاده است؟این آسیب‌ها ممکن می باشد بوسیله رانندگان بی‌هوشی که بر روی فرمان غلتیده‌اند، سرنشینانی که مهار نشده یا این که به‌درستی مهار نشده‌اند و در هنگام ترمز قبل از تصادف بر روی صندلی به جلو می‌لغزند و رانندگانی که کمربند بسته‌اند و خیلی نزدیک به فرمان نشسته‌اند، متحمل شوند. ممکن می باشد شامل لغات عبور رویه آهن یا حروف RR باشد. اساسی این حال، می بایست اعتنا داشت که ممکن میباشد برخی از مسائل اجرایی اجرایی در اعمال همین تغییرات وجود داشته باشد و به احتمال مضاعف مدتی طول می کشد تا همین اصلاحات تعبیه شود. زمان کافی به جهت صنعت به جهت استعمال تمام از انحراف با GB وجود نداشته است، زیرا جایگزینی آن اهمیت یک معافیت جدید سبب ساز تولید عدم اطمینان نظارتی غیرضروری به جهت مشاغلی می شود که سعی در کاهش نشر کربن خود دارند. در 29 آوریل 2019، دولت دستورالعملی را در آیتم آموزش مطلوب منتشر کرد تا صنعت بتواند از این انحراف به کار گیری کند. در سال 2017، دولت در گزینه رفع موانع به خواسته تسهیل در شروع به کار گیری از وسایل نقلیه حیاتی سوخت جایگزین مشورت کرد. ما خیال نمی کنیم که مربیان ناچار به تولید تغییرات شدید در برنامه های آموزشی خود شوند یا این‌که هر تغییری در آن برنامه ها یک شبه رخ دهد. همگی علائم را بخوانید تا مطمئن گردید که از حیث رسمی مجاز به پارک اینجا کلیک کنید هستید. رانندگی کلیدی چراغ بوستان واضح ممنوع است. همین انحراف در قانون GB توسط مقررات وسایل نقلیه موتوری (گواهینامه رانندگی) (اصلاح) 2018 (مقررات 2018) اعطا و اجرا شد. آیا اهمیت قصد ما به جهت گنجاندن همین مسئله در قوانین بریتانیا موافق هستید؟ آیا فکر می‌کنید وقتی که همین معافیت را در قوانین بریتانیا وارد می‌کنیم، بایستی حداکثر شعاعی را گزینش کنیم که راننده می‌تواند از مبنا وب سایت تجاری حرکت کند؟ ما قصد داریم همین معافیت را در قوانین بریتانیا بگنجانیم و DVSA راهبرد های خود را بر این پایه به روز می کند.