مشاوره حقوقی رایگان

افراد، دفترها وکالت و شرکت ها حقوقی اکثری میباشند که مبادرت به انجام مشاوره حقوقی می‌نمایند. ولی سوال کلیدی اینجاست که خصوصیت های یک

 • مشاوره ای هست که بتواند فارغ از آن که هزینه ای به تیتر حق المشاوره پرداخت شود یا این که نشود، همگی بعدها حقوقی پرونده را بررسی نماید.
 • مشاور حقوقی عالی کارایی در آن داراست که بهترین خط مش را به موکل نشان دهد تا بتواند مسیر پرونده خویش را به درستی و اساسی کمترین عارضه ها یا این که ضرر و زیان به پیش ببرد.
 • مشاوره حقوقی رایگان خوب به گونه‌ای هست که موکل احساس نمی‌کند که شخص مشاوره دهنده به دنبال مسائل مالی و یا این که جذب پرونده و بازارگرمی است.
 • در در مشاوره حقوقی، احتمال موفقیت در پرونده به طور واقع بینانه به موکل اعلام می‌شود و در حالتی که پرونده به لحاظ قانونی وجاهتی نداشته باشد، عملکرد می‌شود تا موکل از طرح دعوی و صرف هزینه و زمان منصرف گردد.
 •  در راستای مسئولیت اجتماعی خویش و نیز گسترش عدالت حقوقی در همه نقاط کشور، مشاوره حقوقی به جهت شهرستانی‌ها را نیز ارائه می‌دهد. اشخاصی که بومی تهران نیستند، می‌توانند اهمیت تماس حساس شماره‌های موسسه سوالات خود را حساس مشاورین و وکلا در بین نهاده و در یک تماس تلفنی کوتاه کاهش از ۵ دقیقه، مشاوره حقوقی بدون‌پول اخذ کنند. موکلین عزیز بیرون از تهران، در حالتی‌که قصد بررسی پرونده و یا این که مشاوره حقوقی به مدت طولانی را دارند، چنانچه حالت حضور در تهران به جهت آن‌ها میسر نیست، می‌توانند با پرداخت حق مشاوره، به رخ تلفنی حساس وکیل متخصص خویش حرف کنند تا بتوانند مسیر پرونده خود را بهتر طی کنند.
 • در مشاوره حقوقی غیر رایگان، شما می‌توانید از همه مزایای تحت برخوردار شوید:

   

  • زمان مناسبی به شما اختصاص داده می‌شود که اصلی متانت و دقت پرونده خود را به وکیل توضیح دهید.
  • همچنین، به ادله پرداخت حق مشاوره می‌توانید کلیدی شخص اصلی تجربه‌تری صحبت نمایید.
  • معمولا افرادی که مشاوره حقوقی غیر بدون پول ارائه می‌دهند، به استدلال آن که در ارتفاع روز مهم افراد کمتری حرف می‌کنند، انرژی و دقت بیشتری دارند.