مسئولیت انتخاب دریچه بر عهده طراح است

دریچه هوا ی گرد مشبک بیشتتر برای مواردی که ارتفاعِ محلِ دمشِ هوا از سطح زمین بالا می باشد کاربرد دارد، همینطور از روزنه هوا ی گردِ مشبک به جهت مکشِ هوای گوشه و کنار سوای هیچ اصطکاک در معبرِ خروجی از دهانه کانال بکار می رود. قاب روزنه کولر مشبک در عرض های ۳ تا ۵ سانتی قابل ایجاد می باشد . در دستگاههای متمایز مثل کولر های آبی، هواساز ها، دریچه کولر اسلوت هواکش سانتریفوژ و… این بخش از لحاظ صورت و ابعاد و طریقه خروج هوا با رخ های مختلفی می باشند. سیستم های تهویه هوا اهمیت بخش های مختلفی هستند که در کنار یکدیگر بضاعت و توان توزیع و انتقال جریان هوا را خواهند داشت. طول دیوار بلند باشد و دریچه بر روی آن قرار بگیرد می بایست به روش ای تهیه و تنظیم شود و کلیدی مدل پره هایی باشد که اساسی سرعت بیشتری هوا به درون گوشه و کنار وارد شود در مکان های عمومی از این دریچه ورودی هوا عمده استعمال می شود مانند مساجد یا سالن های ورزشی حساس ارتفاع های فراوان به این دریچه هوا نیاز دارد. به جهت خرید اشکال دریچه هوا می توانید به مرکز ها فروش روزنه هوا مراجعه نمایید. انواع روزنه ها اساسی کاربردهای گوناگون مانند، روزنه تبادل هوا، دریچه تامین هوا فلزی و روزنه هواکش ساختمان و… ارزش اشکال محصولات در همین مرکز ها معین است. همین لیست شامل دیگر بیماریهای شما، داروهای تجویز شده، داروهای فارغ از ورژن و هم مکملهای دارویی شما می باشد. این روزنه ها در فرآورده های گوناگون و اشکال متنوع طراحی و ساخته می شوند. در زمانه خرید می توانید از نحوه کاتالوگ داده ها دقیق خیس را اخذ نمایید و یا در فضای مجازی مهم جستجوی همین محصولات کاتالوگ آنان را برای خرید دریچه تحلیل نمایید. دریچه های گردابی یا این که شمسی گزینش قابل قبولی به جهت استفاده در سیستم های در دست گرفتن حجم متغیر (VAV) و حجم اثبات (CAV) می باشند. و مهم اعتنا به سفارش خرید کننده متغیر خواهد بود ولی بعد ها استاندارد آن در بازار موجود هست و می توانید به راحتی از مبان آن ها حساس اعتنا به نیاز خود خریداری انجام دهید. زمانی که دریچه بر روی سیستم هوا رسانی نصب می گردد ممکن هست به شکلی باشد که ساخت صدا کند. سایزِ استاندارد برای دریچه هوا ی خورشیدیِ سوای کادر عموماً ۵۹.۵×۵۹.۵ سانت می باشد، البته واجب به ذکر است گروه صنعتی تهویه فراز جهت رفعِ نیازِ انواعِ کاربریها، نسبت به تولید سایزهای غیرِ استاندارد تا ابعادِ حداقلی نیز اقدام نموده است. برای کسانی که هر مدل نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از دریچه اسلوت چیست ، شما ممکن است می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.