قوانین بازی مافیا [0 تا 100 خرید بردگیم شب مافیا + معرفی نقش ها] ?️♀️

دزد نیز مثل دیگر نقش ها شب بوسیله خداوند بیدار می شود و دو نفر را انتخاب میکند. آن‌گاه در نقطه نهایی هر روز اهمیت رای گیری، شهروندان فرصت دارا‌هستند مافیا را خارج کنند؛ از طرفی مافیا هر شب میتوانند یک نفر را حساس گزینش خود بکشند و به شرطی که پزشک او را نجات ندهد، در صبح فردا از بازی بیرون می شود. شهروندیست که در بازی میتواند همانند یک عنکبوت واقعی ۲ یا این که ۴ نفر را در تارهای خود بپیچد و به هم لینک و پیوند بزند چنان که هر کدام از همین افراد به هر نحوی از بازی بیرون شوند سایر نیز بیرون میشوند. ۴-( نکته گردانندگی : به جهت یاد آوری ترتیب بیدار کردن نقش ها در کلاسیک پیشرفته در رول بوک دزد به همین ترتیب است : ساقی – دربان – دزد – مستقل ( نرون – کیلر )- تیم مافیا – ناتاشا- ناتو – کشیش – اسنایپر- فرمانده – تفنگدار – آهنگر – عنکبوت – بازی مافیا 2020 دکتر- ماسون. استعلام او مانند گادفادر همیشه برای سوله سپید اعلام میگردد پس از آنکه در مجموعه ماسونی بیدار شود مرگ ماسونی رخ نمیدهد و می تواند مهم جلب کردن نظر ماسون یک مافیای دیگر را بیدار نماید که ماسون ها را بکشد. نکته سوم : در رول بوک انجمن اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که در بازی از افسونگر استفاده شود دزد در بازی وجود نخواهد داشت و در شکل وجود افسونگر در بازی ناتاشا هم هرشب حیاتی یارهایش بیدار میشود. ۱- یا این که روز نخستین اصلی یارهای خودش بیدار شود و از فردا به صورت تکی بیدار شود. نکته دوم : چشم بان ابیلیتی خود را قبل از شات مافیا به گرداننده اعلام میکند. در طول بازی یک ششم جمعیت سیو داراست و اساسا اسپم وار میتواند خودش را سیو بدهد بستگی به دک گرداننده دارد. همین بازی به شکل گروهی انجام میشود و نقش های متمایز وجود دارااست که اشخاص بایستی رول آن ها را بازی کنند، به همین منظور بیایید نگاهی به کل نقش های بازی مافیا داشته باشیم و بگوییم که هر کارت و کاراکتر چه خصوصیت هایی داراست و چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ از خنثیترین نقش های مافیا کلاسیک پیشرفته میتوان به راوی اشاره کرد. پس از ترن معارفه بازی گاد بازی به او یارهایش را نشان می‌دهد تا اینجای بازی به هیچ عنوان اعضای گروه مافیا بیدار نمیشوند ۳ حق سوییچ یک شهروند حساس یارهای خودش را دارد مثلا : آقای X یاکوزا بازی و آقای y از اعضای مجموعه مافیاست و آقای z شهروند بازی است یاکوزا آقای z را انتخاب می کند گاد بازی به آقایz اشاره می نماید و به او می گوید میخای وارد مافیاها بشی ؟ در شرایطی‌که ساقی به او بزند تیر گادفادر سنگ شده ولی گرداننده حق گفتن جمله ( تیر گاد فادر سنگ شده ) را به هیچ عنوان ندارد. نکته ۲ : در شرایطی‌که خرابکار اسمی به گاد بدهد و او گان جنگی در روز use نماید خرابکار می بایست احتمال این که ساقی به او زده باشد را بدهد. اگر کارآگاه را تعیین کند آن شب کارآگاه استعلام هرکسی را که بگیرد برعکس به او اعلام خواهد شد. درشب نخستین اهمیت گروه مافیا بیدار شده و یارهایش را میشناسد البته از شب های بعدی به تنهایی در فاز شب بیدار میگردد هرکسی را تعیین کند آن فرد از ابیلیتی خود در فاز شب نمیتواند استفاده کند. شهروندان می بایست سعی کنند که در طول بازی اعضای تیم مافیا را پیدا کرده و با رایهای خویش او را بکشند و از بازی حذف کنند تا به پیروزی برسند . هدف بازی آن می باشد تا هر تیم به امداد کارت های بازی شب های مافیا نقش خویش را بخواند و اهمیت کشتن اشخاص تیم مقابل، بازی را به سود خود به انتها ببرد. چنانچه آیتم حمله تیم مافیا قرار گیرد و سیو دکتر معالج نباشد میمیرد. نکته: شخصی که آیتم شات مرد کار کشته قرار گرفته دارای سیو دکتر معالج نجات داده نمیشود. شخصی که تفنگ اخذ مینماید در فاز روز بازی میتواند به یک نفر شلیک کند و ایشان تا قبل از دوران رأیگیری مجاز میباشد که شلیکش را انجام دهد. اگر او در فاز روز و به رأی شهروندان کشته شود، می تواند یک عدد دیگر از بازیکنان را هم به ملازم خویش حذف یا ترور کند. دوران مشخصی اختصاص بدهید تا بازیکنان به رخ مخفیانه اهمیت یکدیگر کلام نمایند و یکدیگر را قانع کنند. نکته اولیه : ماسون و تایلر به صورت کاملا علنی نمیتوانند پس از لینک شدن همدیگر را کاور نمایند زیرا کیک میشوند. نکته سوم : گرداننده به فراماسون اعظم می گوید روز اولیه تایلر را بیدار میکنی یا این که شهروند به هیچ تیتر فراماسون و تایلر به صورت خودکار با همدیگر لینک نیستن احتمال دارد ماسون یک شهروند ۱۰۰ داشته باشد و پس از آن بخواهد تایلر را بیدار کند. ۳- اگر دربان به دزد بزند ؛ دزد قفل می‌شود و به هر کسی بزند گرداننده به دزد دیسلایک میدهد.