عملکرد پیستون خودرو

بدین ترتیب برای این سیلندر باید از پیستون دارای قطر خارجی بزرگتر به کار گیری کرد. در تراش دوم سیلندر از پیستون دارای قطر حدود ۰٫۵ میلی متر استعمال می شود. در تراش اولیه سیلندر از پیستون با قطر حدود ۰٫۲۵ میلی متر به کارگیری می شود. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارد و حدود ۷۰% مقاومتر از دسته ریختگی آن است. شاتون نیز یکی از از قطعاتی می باشد که چنانچه روغن کاری نشود در اثر اصطکاک اهمیت بقیه قطعات فرسوده میگردد و از برخورد آن صدای تق تق به گوش میرسد. واضح هست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک ماشین عمده شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن خودرو نیز ارتقاء پیدا می کند. ماشین های سواری مدرن و امروزی، از پیستونهای آلومینیمی، به دلیل سبکی و انتقال حرارت بهتر، به کارگیری میشود. در تراش سوم سیلندر از پیستون اهمیت قطر حدوداً ۰٫۷۵ میلی متر به کار گیری می گردد. این قطعه که انگشتی هم نامیده می‌شود میلهای توخالی است که به جهت برقراری ارتباط پیستون اساسی شاتون به فعالیت میرود. توجه به همین فاکتورها در ساخت پیستون باعث بهبود عملکرد آن شده و قدمت این قطعه را ارتقاء می دهد. از نکات اصلی همین قطعه عدم خوردگی زودرس در دمای بالای محفظه احتراق است. یکی دیگر از آرم های ضعیف شدن پیستون و رینگ و یا گشاد شدن بوش، کاهش شدن اقتدار موتور است. پیستون اورسایز پراید بسته به میزان تراشکاری سیلندر با قطر مشخص قابل کارگزاشتن روی موتور است. به جهت کنترل انبساط بر روی دامنه پیستون سوراخ های حرارتی تولید می کنند. در حقیقت شکل بیضی پیستون و تولید لقی در بین سیلندر و پیستون، در راستای جلوگیری از چسبیدن پیستون به دیواره سیلندر رخ میپذیرد. چکیده از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای ریز نامیده می شود و انتهایی که به به دور میل لنگ متصل می شود ، انتهای بزرگ نامیده می شود. به جهت افرادی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کار گیری از پیستون 150 ، شما احتمال دارد می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.