سویق چیست+خواص و طرز تهیه انواع سویق معجزه آسا- مجله باسلام

مصرف دارویی دارند، آن گونه که سویق کنار، سویق سیب و انار ترش، به جهت مهار کردن شکم و حرارت دادن بخش اعظم به آن، به فعالیت میروند، یا از سویقِ خرنوب و سنجد، به جهت مهار کردن طبع، به کار گیری میشود. برطرف کننده ی خون دماغ، بهترین درمان به جهت مار و عقرب گزیدگی و دفع اشکال سموم از تن مثل مواد مخدر باقی مانده در تن و قطع کننده ی تب است. سویق عدس مقوی، انقطاع کننده ی عطش و تقویت کننده ی معده است. داروی خونریزی (عدم قطع حیض) زنان و شفای هفتاد گونه بیماری است.سویق چیست ؟ از دو گونه سویق گندم و جو که بگذریم، دیگر انواع سویق، به تیتر خوراک مصرف نمى شوند و تنها مصرف دارویى دارند؛ آن گونه که کُنار، سیب و انار ترش، براى مهار نمودن شکم و حرارت دادن اکثر به آن، به عمل مى روند. این جور سویق تن را تقویت میکند، به جهت کودکان در هم اکنون رشد فراوان اثر گذار است، تناول کردن آن برای ما‌درها حامله و شیرده مضاعف توصیه شده می باشد و از ناهنجاریهای مادرزادی جنین نیز پیشگیری میکند. اگر چه سویق جو از سویق گندم، سردتر است، امّا از آن روی که گندم نسبت به جو آب بیشتری مصرف میکند، سویق گندم سردکنندگی بیشتری به جهت تن دارد و به ویژه رطوبتبخشی آن به طبع انسان، اکثر است. چنانچه نیز به تناول کردن آن ناچارند، آن را پس از یک‌سری بار شستن در آب گرم و یار اهمیت پانید و عسل، پس از درآمیختگی با زیتون و روغنِ وندانه و همچنین روغنِ گردو، حساس طبع خویش مناسب سازند. در صورتی که نوباوه نتوانست بخورد آن را حیاتی شیر ترکیب کنید ولی سویق خالی خاصیت منحصر خودش را داردسویق چیست ؟ از سنینی که کودک به سن خوراک می برسد می تواند سویق را بخورد. همین سویق از گزاره سویق ه ای عالی و مالامال کاربرد است. دوچندان پیش میآید که سویق را با غذای مقوی دیگری به نام قاووت خطا میگیرند ولی لازم است بدانید که این دو خوراک کلیدی یکدیگر متفاوتاند. قاووت ها اکثراً تفت دیتا نمی شوند البته سویق تفت دیتا می شود. بعد پودر شده و سوای روغن تفت داده شوند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما سویق برای لاغری.