دمپر یخچال چیست

همینطور در همین دمپرها می قدرت مقدار بسته بودن را تهیه و تنظیم کرد به طوری که به جهت مثال در دوران بسته بودن جلوی 75 % هوا را بگیرند.برای به کار انداختن (فعال کردن) پنوماتیکی دمپرهای کانالی، ترموستات غالبا حساس تغییر فشار باعث ایجاد توشه در دیافراگم لاستیکی فنری شده و دمپر را به کار می اندازد. از آنجایی که دمپر بادی اهمیت نیروی فشار هوای خروجی از پشت رشته کار می نماید ، لزوماً بایستی تیغه ها سبک و ترجیحاً از جنس آلومینیوم باشد . دمپر برقی موازی عموما در بین نتورک هوا به جهت تهیه و تنظیم یا انسداد فشار هوا دومپریدون برای نوزاد ، تعبیه میشود. دمپر نتورک ها به دو شویه دستی و اتوماتیک damper 6 تنظیم می شوند. این مورد در یک اجاق چوب سوز و یا این که دستگاه مشابه، به طور معمول در مجرای تخلیه مانند یک سیستم تهویه مطبوع قرار دارااست .اگر بازکردن دمپر قبل از واضح کردن آتش (شروع آتش، حرارت) فراموش شود این عمل می تواند موجب خطر جدی ورود دود به درون منزل و حتی آتش سوزی خانه شود. در این طرز بسته شدن هم زمان تمامی دمپرها ممکن می باشد به کوره یا این که هوای نگاه دارنده صدمه بزند، از این دسته دمپرها اکثر اوقات به منظور مسدود نمودن مجرای نتورک مثلا تا %75 طراحی می شوند.مدل دیگری از دمپر الکتریکی از یک مکانیزم فنر رجوع و یک موتور سنکرون به کار گیری می کند. بالانس دمپر: این دمپر جهت پرهیز از رجوع هوا به داخل کانال به کار برده می شود. مدل دیگری از دمپر الکتریکی از یک مکانیزم فنر برگشت و یک موتور سنکرون استفاده می کند. این نوع از دمپرها اذن می دهد تا هوا در یک مسیر یک طرفه و فارغ از امکان بازگشت حرکت کند. موتور الکتریکی قابلیت و امکان دستور پذیری از تابلو آتش نشانی داراست و این قابلیت را به کاربر می دهد که بتواند در موقعیت متفاوت مسیرها و زونهای متفاوت را مسدود یا باز کند. دمپرهای اتوماتیک یا موتوری همینطور ممکن است توسط یک solenoid (سولنوید: یک سیمپیچ به شکل استوانه است که به طور معمول ارتفاع آن عمده از قطرش می باشد و هنگامی که جریان الکتریکی از آن میگذرد در آن عرصه مغناطیسی ساخت می‌گردد و بنابر ضابطه لنز اساسی تغییر و تحول میزان جریان در برابر تغییر‌و تحول جریان مقاومت میکند.) کنترل شوند و زاویه جریان هوا توسط سیگنال هایی مثل سیگنال هایی که از ترموستات به اکچواتور (عملگر) دمپر به منظور تهیه و تنظیم جریان هوای مطبوع می رود، کالیبره شده و شرایط محیطی آن فضا را در اختیار گرفتن کند.در یک لوله دودکش، دمپر، لوله را به خواسته پرهیز از ورود هوای سرد یا گرم بیرون (و پرندگان و بقیه حیوانات) می بندد.