داکت اسپلیت – قیمت داکت اسپلیت

به این خاطر است که دقیقا اونو باید مشابه بخاری ماشین بدونیم. زیرا در بیشتر موقعق به خاطر کاهش مصرف برق، در زمستان بخش اعظم از رادیاتور برای گرمایش فضا به کار گیری میکنند. به جهت مثال یک دستگاه ۳۶۰۰۰ معادل ۱۵ آمپر مصرف میکند. وقتی که فن خراب باشد، باد را به صدق به بیرون منتقل نمی کند و باعث میگردد که باد در یک نصیب توده شود و به عامل ذیل وارد شدن دمای آن قسمت، شما شاهد یخ زدگی هستید. اختلال در پیروزی داکت اسپلیت: یک عدد از قطعاتی که می تواند علت خنک نکردن داکت اسپلیت باشد، پیروزی و قطعات آن میباشد؛ کوچکترین خلل در هر یک از همین قطعات، می تواند سبب ساز خنک نکردن اسپلیت شود. بسیار واقعه میافتد که داکت اسپلیت روشن میباشد اما فضای خانه، خنک نمیشود، در چنین شرابطی ایراد می تواند مربوط به یک عدد از موارد تحت باشد، که نیاز به باز‌نگری و عیب یابی داکت اسپلیت می باشد و در نهایت داکت لوله اسپلیت تعمیر آن میباشد. قطعی سیم داکت اسپیلت: اتصالات فی مابین سوییچ فن، موتور، ترموستات و همینطور سیم های رابط را نظارت کنید، در رخ فساد و فرسودگی هر کدام مبادرت به ردوبدل آنها به جهت رفع علت پر‌نور نشدن داکت اسپلیت کنید. پر‌نور نشدن داکت اسپلیت می تواند عوارض متمایز داشته باشد برای عیب یابی و از بین بردن این خلل اضطراری است که موارد پایین را بررسی نمایید تا علت آن را پیدا داکت اسپلیت اینورتر کنید. کویل آب گرم داکت اسپلیت در پشت و یا جلوی یونیت داخلی قرار می گیرد. در وضعیت گرمایشی داکت اسپیلت به امداد کویل تعبیه شده و جریان آب گرم عبوری از داخل کویل، هوای عبوری از روی همین قطعه را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل می دهد. در حالت سرمایشی عمل قطعاتی نظیر کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور به یار موقعیت تغییر فاز مبرد برای سرد نمودن هوای عبوری بر روی کویل اوپراتور از اساسی بالایی برخوردار است. سیستم های تهویه هوا مدرن مجهز به در دست گرفتن از شیوه به دور هستند و به طور معمول مجهز به تاسیسات پمپ حرارتی یا این که کویل آب گرم در ماه های فصل سرد زمستان هستند. 3-با وجود داکت اسپلیت، قابلیت و امکان یکسان سازی دمای تمام گوشه و کنار خانه یا این که محل کار اداری، میسر می باشد و حیاتی همین حالا حساس یاری ترموستات دما، فضای تحت در دست گرفتن دریچه، می تواند دمای منحصر به خودی نیز، داشته باشد. یونیت داخلی که شامل هواساز میباشد و یونیت خارجی یا همان کندانسور به کمک لوله هایی از فرآورده مس به همدیگر وصل می شوند.