خریدار ورق- خریدار ورق استیل- خریدار ورق اهن- خریدار ورق گالوانیزه- خریدار ورق روغنی –

همین هدف به جهت آن مدل از ورق هایی می باشد که پس از اسید شویی وارد بازار مصرف می شوند. چکیده از جنس تولیدی در واحد نورد گرم جهت شستشوی سطح ورق توسط اسید، به واحد اسید شوئی انتقال می یابد.در خطوط اسیدشوئی کلافها پس از گشوده شدن به وسیله قرقره های گشوده کننده وارد حوضچه های اسید از نوع اسید کلر یدر یک شده و در آنجا جهت اکسیدزدایی شسته می شوند. در این رخ ورق از سطح مرغوب خیس و صورت ظاهری بهتری بهره مند خواهد شد. • ۶- نگهداری در برابر صدمات محیطی به شکل اتوماتیک: پوششهای گالوانیزه به ادله آنکه در فولاد رخنه کرده و به تیتر کاتد کار می کنند، به این دلیل خواهد توانست مقاطع کوچک موجود در بر روی تراز فولاد را در برابر صدمات محیطی و خورندگی، نگهداری نمایند. ورق گالوانیزه به دو شکل کلی رول فرم و فابریک در سوله ساخت می شود. ورقهای اسید شویی شده از ورقهای سیاه (ورق های گرم نوردیده) ایجاد می گردند که طی فرایند ایی مرحله رویی آنها اسید شویی می گردند و زغالهای سطحی ورق و کمی از ناخالصیها گرفته می‌شود و مقداری ظواهر ورق براقتر میگردد به این معنی که نزدیک به ورق روغنی (سرد نوردیده) هست که غالبا به دو شکل رول و شیت (فابریک و برشی) ایجاد می شوند و در آن رول ها به طور معمول در دو عرض ۱۰۰ سانتی متر و ۱۲۵ سانتی متر ایجاد می شود ، همینطور همین ورق های معمولا اصلی ضخامت های ۱٫۵ تا ۶ میلیمتر می باشند. دمای کاری به جهت اسید کلریدریک کمتر از اسید سولفوریک است. از ضخامت ۱٫۵ میلی متر تا ۶ میلی متر تولید می شود. به فرآیندی که طی آن چربی های روی ورقی که به وسیله نورد گرم به ضخامت دلخواه رسیده است، اساسی به کار گیری از اسید کلریدریک از ورق زدوده می شود، اسیدشویی می گویند. پوشش گالوانیزه در ۲ الی ۳ دقیقه ابتدائی ورود به حمام مذاب تشکیل می شود که در هر هم اکنون به ضخامت فولاد بستگی دارد . حمام گرم از سود ( حدود ۹۰ درجه سانتیگراد ) و یا این که ترکیبات یگانه چربی گیر به طور معمول در اولین ایستگاه پروسه گالوانیزه برای پاک کردن سطح های قطعات از رنگ ، روغن ، گریس و هر گونه ترکیبات الی دیگر گزینه استعمال قرار می گیرد . براین اساس لازم می باشد که تراز ورق، پیش از فرآیند نورد سرد، بدون شک تمیز و تهی از اکسید ورق آهن خرید باشد. در گالوانیزه نمودن فولاد هایی که بیش از ۰٫۰۴ درصد سیلیکون دارا هستند ، مراحل گالوانیزه به طور مشخصی ، تغییر تحول می کند.