تعمیر برج خنک کننده – کلینیک انرژی ساختمان

برج خنک کننده دستگاهی جهت انتقال حرارت QC (گرمای کندانسور یک ماشین صنعتی) به محفظه اطراف میباشد. آب داغ خروجی از کندانسور سیکل تبرید از همین لوله به برج خنک کننده وارد میشود. هر تن تبرید برابر اصلی 3.51 کیلووات و برابر دارای 12 هزار پوند انرژی بر ساعت تحلیل میگردد. آبی که در برج خنک کن خنک کاری و سرد شده از لوله آب خروجی موجود در حوضچه آب سرد به سیستم تبرید برمیگردد. از همین رو، در زیر ترین ناحیه حوضچه آب سرد یک لوله برای خروج آب آلوده قرار ارائه می کنند که ورودی آب جبرانی، آب تمیز را جایگزین آن میکند. همین محل ورود به یک شناور وصل می باشد که شبیه شناور کولر آبی عمل میکند. در رخ نیاز به در اختیار گرفتن و تامین فشار آب خنک ارسالی، می توان حیاتی بستن شیر آب محل ورود به رایزرهای مربوطه انجام داد. 2. کنترل سرعت فن: سرعت رشته برج خنک کننده می بایست این امکان را داشته باشد که متناسب حساس دمای سیال خروجی یا این که دما و فشار خنک کاری در اختیار گرفتن شود. هر چیزی که به حرفه چسبیده و مانع حرکت آن می‌شود را از تراز حرفه پاک کنید. در مقابل، با بالا رفتن تراز آب شناور به سمت بالا حرکت کرده و ورود آب برج خنک کننده بدون فن را محدود میکند. حساس افزایش قیمت انرژی و تأکید بر گوشه و کنار زیست پایدار ، اطمینان از این که برج های کولر به نوع ای طراحی و ساخته شده و همچنین کارگزاری و نگهداری می شوند که از انرژی کمتری استعمال کنند، کلیدی است. طرز کار برج خنک کننده بر مبنا حالت سایکرومتریک محیط در حالت فصلی مختلف (زمستان یا این که تابستان) گوناگون است. برای بر طرف کردن مشکلات تولید شده بهره مندی از یک فرد متخصص که اشراف کامل به دستگاه دارد، بهترین روش حل است. با انتخاب یک شرکت مطلوب برای خریداری و کارگزاری برج خنک کن میتوان هزینه عملیاتی و نگهداری را کمتر داد. 4. تمیز نمودن تام برج های خنک کننده به مضمون‌ به کار گیری از یک ماده شیمیایی تمیز کننده میباشد که در سیستم برج خنک کننده و تهویه مطبوع گردش کند. در صورت لزوم ، اجزای مکانیکی مثل رشته ها ، موتورها و تسمه ها هم باید تمیز و تهیه شوند. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد برج خنك كن لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.