بریتانیا 106122 مورد ابتلا به کووید را در 24 ساعت گزارش کرد

بریتانیا 106122 مورد ابتلا به کووید را در 24 ساعت گزارش کرد

دولت انگلیس روز چهارشنبه 106122 مورد جدید ابتلا به ویروس در 24 ساعت گذشته را گزارش کرد.

لندن، انگلستان:

دولت بریتانیا روز چهارشنبه 106122 مورد جدید ویروس را در 24 ساعت گذشته گزارش داد، اولین باری که این رقم روزانه از 100000 عبور می کند، زیرا نوع Omicron به سرعت گسترش می یابد.

بریتانیا با 147573 مرگ از زمان شروع همه گیری و بیش از 11 میلیون مورد مثبت یکی از کشورهای اروپایی است که تحت تأثیر این ویروس قرار گرفته است. دولت مردم را ترغیب می کند که سومین واکسن را دریافت کنند و بیش از 30 میلیون نفر تاکنون واکسن های تقویت کننده دریافت کرده اند.

(به جز عنوان، این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و از یک فید سندیکایی منتشر شده است.)