اولین قدم ورود به سایت اپل ایدی است

در صورتی که همین آیتم برایتان نمایش داده نشد، به طور حتم اپلیکیشن یا بازی غیر بدون‌پول را انتخاب کردهاید. ۹- از منوهای پاپ آپی که در کاغذ بعدی ظاهر میشوند، سه پرسش و پاسخ امنیتی را گزینش کنید. ۷-در غایت برای گذر از مرحلهی نخست، روی دکمهی Continue در ذیل صفحه کلیک کنید. اهمیت اطلاعاتی که مهم آنان اپل آیدی ساختهاید در صفحهی ذکر شده لاگین شوید تا مرحلهی فعالسازی هم به انتها برسد. در مرحلهی دوم، از شما دیتاها دیگری خواهش خواهد شد. در این سطح کاغذ جدید به جهت شما گشوده خواهد شد و یک کد وریفای 6 رقمی از شما مراد میشود. به جهت حل ارور ۱۰۰۹ از نرمافزارهای تغییر آی پی به کار گیری کنیدو به احتمال ۹۹ % همین خلل برای شما برطرف کردن خواهد شد. به تازگی اپل شرط نیاز به شماره تلفن را به جهت ساخت Apple ID الزامی کرده است. همانطور که در این پیغام میخوانید، اپل برایتان ایمیلی میفرستد که داخل آن لینک فعالسازی اپل آیدی اپل ایدی شرکتی تعبیه شده است. در شکل موفقیتآمیز بودن روند ساخت اپل آیدی پیغام پایین برایتان سناریو دیتا میشود. مهم تپکردن بر روی آن لینک، صفحهی لاگین برایتان اکران دیتا میشود. ۷- در غایت روی دکمهی Create Apple ID کلیک کنید. ۱۰- کد OTP را که روی ایمیل خویش دریافت کردهاید، وارد کرده و بر روی Next کلیک کنید. اپل آیدی یک حساب فردی برای دسترسی به خدمت های اپلی مانند App Store،FaceTime، iMessage، iCloud و غیره میباشد که شامل نشانی نشانی اینترنتی و یک رمز عبور می باشد. درحال حاضر ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که Apple ID چیست؟ اپل آیدی (Apple ID) در واقع کارت شناسایی دستگاه شما برای تیم اپل حذف اپل ایدی فارغ از داشتن پسورد است. حذف اپل ایدی و داده ها دارای ارتباط اهمیت آن مراحل مهمی می باشد چرا که اصلی حذف آن امکان بازگردانی وجود نخواهد داشت پس خوب تر میباشد قبل از حذف، اطمینان تمام داشته باشید که دیگر به هیچ یک از داده ها خود مثل عکس، فیلم، مخاطبین و …