اسید فرمیک چیست؟

به برهان فعال بودن تیم فرمیل در متانوئیک اسید، از همین ترکیب برای سنتز بعضا ترکیبات آلی دیگر مثل آنیلین متیله شده استعمال می شود. اصلی ترین ویژگی فرمیک اسید، خواص کاهنده بودن آن است. همین اسید برای دیده ها خطرناک میباشد و در صورتی که حساس آن تماس پیدا کند، اثرات مضر دایم را بر جای خواهد گذاشت. این اسید می تواند حساس خواص ضد قارچی و ضد باکتریایی، تخمیر اسید لاکتیک خوراک دام در سیلوهای ذخیره را تقویت کند و آن‌ها همیشه نو خواهند ماند. از اسید فرمیک به خواسته تسهیل در هضم علوفه دام استفاده می شود. همین اسید آلی، یعنی فرمیک اسید امروزه به این نحوه ها ایجاد می شود و در صنایع خوراک دام و طیور زیاد اسید فرمیک فروش کاربرد دارد. اسید فرمیک همچنین به طعام طیور بیش تر می شود تا باکتری اشرشیاکلی مضر به جهت پرندگان را از در بین ببرد. همین گروه متیل یک تیم اهدای الکترون هست که می تواند بار منفی اساس مزدوج را بی ثبات کند ، به همین دلیل اسید استیک اسید کمتری نسبت به اسید فرمیک دارد. اسید فرمیک به جهت او‌لین بار توسط دانشمندی به اسم جوزف گیلوساک، یک شیمیدان فرانسوی سنتز شد. برای همین عمل او تعداد متعددی مورچه مرده را جمع آوری و تقطیر کرد و اسیدی که کشف کرد بعداً از واژه لاتین مورچه ، formica به عنوان اسید فرمیک شناخته شد. اسید فرمیک یا این که جوهر مورچه درصورتیکه خالص باشد به شکل مایعی بی رنگ می باشد . بیو سنتز این ماده به اسم مورچه هایی که غلظت بالایی از ادغام در سم خود دارند، نامگذاری شده است. این اسید می تواند مهم خاصیت میکروب کشی، کندوها را در برابر کنه های مزاحم حفظ کند. خواسته همین می باشد که یک عامل اسیدی در ادغام خویش دارد. به کار گیری از همین اسید می تواند محلول های طلا، پلاتین و نقره را به فلزات آن‌ها کاهش دهد. این ۶ روش را به اختصار در نصیب پایین تحلیل می کنیم. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی اسید فرمیک در گزنه وب وب سایت خویش باشید.