استخدام پرستار سالمند (وظایف پرستار سالمند، مهارت های نگهداری از سالمند در منزل )

در واقع مورد قضیه این میباشد که پرستار موردنظر شما اهمیت مسائل مربوط به پیراپزشکی و همینطور حفظ از سالمند مریض را نیز در قرارداد خود بهعنوان یک ویژگی اساسی داشته باشد. تیم همیار سلامت قبل از استخدام پرستار سالمند در تیم خود، تحقیقات گسترده ای در زمینه سابقه کاری، شرایط جسمانی و روانی، سوئ سابقه و میزان تجربه آن‌ها انجام میدهد و بعضا از همین ویژگی ها را رای زنی های حضوری چک می کند. در تراز اخیر آن گاه از انجام همین گفتمان های تخصصی، مقدار بضاعت و توان پرستاران در راستا مراقبت از فرد سالمند در خانه هم به شکل حضوری نظارت میشود. قبل از این‌که شما سرویس ها پرستاری در منزل را تعیین کنید، چیزهایی که باید در ذهن داشته باشید وجود دارد. این که شما به یک پرستار شبانه روزی و تمام وقت نیاز دارید یا این که وجود پرستار برای چند ساعت در کنار سالمند، به موقعیت و حالت سالمی و جسمانی سالمند شما بستگی دارد. وقتی مطالبی را به جهت شخص سالمند توضیح دیتا یا این که پیشنهادی به وی میدهید حتماً به شکل توصیه دوستانه به آن‌ها بگویید و سعی کنید از رخ دستوری مطالب پرهیز کنید. هرچه بضاعت و توان سالمند در انجام فعالیتهای روزمرهاش عمده باشد کمتر به حفظ و پرستاری نیاز دارد. بعضا از سالمندان ممکن میباشد بخواهند به ادله حفظ رابطه عاطفی مهم خانواده خویش در منزل بمانند، در حالی که بعضی دیگر به ادله رغبت به محافظت استقلال این فعالیت را ترجیح می پرستار سالمند نهاوند دهند. امروزه، مراقبت از سالمندان در منزل برای بخش اعظمی از خانواده ها به یک اولویت تبدیل شده است. دیگر موردی که در هزینه پرستاری سالمند تأثیرگذار است، داشتن بیماری های یگانه مانند آلزایمر هست که ممکن است برای پرستار سالمند ایراداتی را تولید کند و زحمت بیشتری برای او داشته باشد. دستمزد پرستار روزمره سالمند به رخ ساعتی ارزیابی می شود و بدین ترتیب پرستار هرچه ساعت بیشتری در منزل باشد، هزینه بیشتری هم اخذ می کند. ولی ممکن هست مرکزها مختلف، ساعت کاری کمتر یا این که بیشتری را نیز ارائه دهند. قابلیت پذیر است. روش دوم و طرز عاقلانه تر، جهت استخدام پرستار سالمند در منزل، اقدام از طرز مرکزها ارائه سرویس ها پرستاری مانند مرکز فن ای همیار سالم است. بر پایه نظرسنجی AARP در سال 2018، از هر 4 آمریکایی بالای 50 سال، 3 نفر اظهار کرده اند که امید دارا‌هستند تا وقتی که ممکن میباشد به جای مرکز ها سالمندان، در منزل خویش زیر محافظت های پرستاری قرار بگیرند.