آموزش شبکه را از کجا شروع کنیم؟

اين گروه در برگيرنده اشخاص اساسی تحصيلات گوناگون در حوزه علوم کامپيوتري سخت افزار و قابل انعطاف افزار ، متخصصان و کارشناسان IT علاقه مند به زمینه نتورک بسيار مفيد و کاربردي خواهد بود ، به اين معنی که فراگيران با شرکت در زمان هاي آموزشي سيسکو در سطح های و گرايش هاي مختلف علاوه بر گواهی دانشگاهي در حوزه تخصصي خویش برنده به دریافت يک سند بين المللي معتبر و کاربردي در حوزه طراحي و اجراي نتورک خواهند شد که مي تواند شانس ورود آن ها به بازارهاي کار داخلي و خارجي را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد و آينده شغلي آن ها را تضمين نمايد . سوئيچينگ شامل انتقال بسته ها بين دستگاه ها در همان کانال مي باشد در حالي که در routing | مسير يابي شامل انتقال بسته ها بين نتورک هاي مختلف مي شود. در اصل، همین وضعیت رابطه از شیوه دور، ارگان ها را کار کشته میسازد وظایف روزانهی خویش را سوای در حیث گرفتن محل آن به مهربانی پیش ببرند. برای ایجاد اتصال در بین ایستگاه کاری و پریز نتورک یا اتصال تجهیزات فعال به Patch Panel درون رک از این کابل ها به کار گیری میشود. هر ایستگاه کاری یا این که Node اساسی کابلی میباشد که از کارت کانال به دستگاه Hub متصل شده است. یک عدد از مزایای همین توپولوژی کمهزینه بودن آن است. یکی از از مزایای عمدهی توپولوژی Star همین میباشد که درصورتیکه شکافی در یک عدد از کابلها تولید شود، تنها، ایستگاهی که به وسیله آن کابل به Hub متصل است ازکار میافتد، نه تمام شبکه، مانند توپولوژی Bus. یک عدد دیگر از مزایای این توپولوژی سادگی راهاندازی آن میباشد. 2- محفظه انتقال بیسیم یا Wireless: این طریق از هوا به عنوان محفظه انتقال استفاده میکند که به طور تمام در بخشهای آینده در مورد آن مشاجره خوا‌هیم کرد. همین کانال شامل فرستندههای ویژهای که سلول یا این که نقاط دسترسی بیسیم نامیده میشوند، میباشد، که یک حوزهی رادیوئی را به صورت حبابهایی در اطراف فرستنده توسعه و گسترش میدهند. جابهجایی اطلاعات هم میان سیستمها راحتتر شده و دیگر نیازی به جغد نامهرسان یا موشک نیست. اگر شما نیاز به بیشتر نمودن یک Node دیگر به شبکهای که مهم توپولوژی Star میباشد را داشته باشید، شما به سادگی میتوانید آن سیستم را به یک Port استعمال نشده از Hub متصل کنید. مزیت دیگر همین واقعیت می باشد که درصورتیکه مشکلی در یک عدد از کابلها ساخت شود، تاثیر آن تنها بر سیستمی میباشد که توسط آن کابل متصل شده است. فراموش نکنید که مسئولیت های یک ادمین کانال سازه بر کوچک یا این که پهناور بودن یک سازمان گوناگون است. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه دارای کجا و روش استعمال از شبکه تدریس شیمی دهم تجربی دارید، می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.