آشنایی با الکترودها

یکی از از مهمترین و احتمالا اهمیت ترین گزینه هایی که سبب شده است تا امروزه بخش اعظمی از صنعتگران به دنبال راهنمای خرید کردن الکترود مبنا مس باشند، کاربرد گسترده ی مربوط به این الکترودهای مصرفی می باشد. شکل ظاهری جوش این الکترود صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و سکو سختی جوش یه خرده زیادتر از گرده نخستین است. در نقطه نهایی سرباره یه خرده بر بر روی جوش باقی می ماند البته قوس حاصل شده به علت جت پلاسمای قوس همین مکان را به الکترود می دهد تا در حالت های مختلف استفاده می شود . ۱ باشد، موردها به کار گیری این الکترود دارای AC، DC است. ۳ باشد، همین الکترود را می توان اهمیت جریان AC متناوب یا این که جریان مستقیم به عمل برد. همین نوع الکترود نقاط جوش کلیدی میزان مرغوب بودن بالا و مقاوم در برابر ترک را اهمیت نفوذ متوسط ایجاد می کند. در عدد اخیر سمت راست معلوم کننده یکسری دلیل نظیر دسته جریان و قطبیت گزینه به کار گیری (AC-DCSP-DCRP) و همینطور مدل ترکیبات پوشش الکترود است. همینطور در کد EXX4X به کار گیری از عدد چهار بیان گر این است که در همگی ی شرایط ها به ویژه V- down می تواند مورد به کار گیری ی جوشکار قرار گیرد. اما این دو تفاوت هایی نیز مهم نیز دارا‌هستند که در این نوشته به آن خوا هیم پرداخت. بطور نمونه الکترود اصلی این کد EXX1X برای تمام وضعیتهای جوشکاری قابل به کارگیری است. ضمن تولید قوس قوی، سرباره دوچندان پاره ای تولید می‌نمایند و امکان استعمال در کل موقعیتها را دارند. همین اهداف در جوشکاری و به کارگیری از الکترود اهمیت و اثر گذاری گذار می باشد. این فولادها در مواردی که استحکام و تافنس بالا مد حیث باشد جایگزین فولادهای بی آلایش کربنی می شوند. لازم به ذکر هست در جوشکاری TIG نیز الکترودهای تنگستن فقط قوس ایجاد کرده و خود ذوب نمی شوند و الکترودهای ذغالی در برشکاری و شیارزنی نیز مصرف نشدنی هستند. به تیتر مثال آیا در پوشش الکترود، پودر آهن وجود دارااست یا این که خیر؟ E7018 و E7028 در زمره الکترودهای قلیل هیدروژن هستند. فلاکسی الکترودهای اندک هیدروژن، اهمیت مقادیر فراوان پاره ای هیدروژن هست و از آن به جهت فولادهای پرکربن به کار گیری میگردد. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم الکترود استیل غمگین بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.