آتشفشان سمرو در اندونزی برای دومین بار در این ماه فوران کرد، هشدار صادر شد

آتشفشان سمرو در اندونزی برای دومین بار در این ماه فوران کرد، هشدار صادر شد

آتشفشان سمرو اندونزی در جزیره جاوه اوایل امروز فوران کرد.

جاکارتا:

آتشفشان Semeru اندونزی در جزیره جاوه بامداد روز یکشنبه با پرتاب یک ستون خاکستر به ارتفاع دو کیلومتر (1.24 مایلی) فوران کرد و مقامات را بر آن داشت تا به مردم هشدار دهند که از محدوده فوران دوری کنند.

در اوایل این ماه، فوران سمرو، بلندترین کوه جاوه، ابرهای خاکستر و جریان های آذرآواری را به بیرون پرتاب کرد که منجر به کشته شدن حداقل 46 نفر و مفقود شدن چندین نفر شد و هزاران نفر آواره شدند.

به گفته مرکز آتشفشان شناسی و کاهش خطرات زمین شناسی اندونزی (PVMBG) در روز یکشنبه، فوران صبح زود منجر به ابرهای خاکستر متراکم سفید و خاکستری شد.

این آژانس به ساکنان اطراف هشدار داد که هیچ فعالیتی را در شعاع پنج کیلومتری (سه مایلی) از مرکز فوران انجام ندهند و به دلیل خطرات جریان گدازه، فاصله 500 متری (1500 فوت) را از حاشیه رودخانه ها حفظ کنند.

PVMBG همچنین به مردم گفت که هیچ فعالیتی را در 13 کیلومتری (هشت مایل) جنوب شرقی مرکز فوران انجام ندهند.

اندونزی با 142 آتشفشان، بزرگترین جمعیت جهان را دارد که در فاصله نزدیک به یک آتشفشان زندگی می کنند، از جمله 8.6 میلیون نفر در 10 کیلومتری (شش مایل).

(این داستان توسط کارکنان NDTV ویرایش نشده است و به طور خودکار از یک فید سندیکایی تولید شده است.)